zondag 21 juni 2015

quote van het moment

Geen schoner erfdeel dan de dochter te zijn van wat een voortreffelijke vader was.
(vrij naar Euripides)