zondag 4 maart 2012

Handgebaar of gebarentaal

Ik was aan het prakkiseren over de kracht van non-verbale communicatie. Het wonderlijke fenomeen dat het ene handgebaar niet meer is dan dat, terwijl achter het andere gebaar een wereld van betekenis schuil gaat.