zaterdag 29 augustus 2009

Filosofie is één grote grap

Als student in spe lees je natuurlijk zoveel mogelijk boeken over het onderwerp van je toekomstige studie. Ik ben niet anders, dus op het tafeltje naast de bank groeit de stapel met filosofieboeken gestaag. Ik hou het voorlopig wel zoveel mogelijk bij het populaire genre, het zware werk komt tijdens de studie waarschijnlijk meer dan voldoende voorbij en dan ook nog in de vorm van "verplichte kost".
Op dit moment ben ik mezelf weer eens aan het vermaken met het boekje "plato en kornuiten, de filosofie in honderd-en-één grappen".
Het is zo leuk om het principe van de cirkelredenering (het bewijs voor de bewering ligt besloten in de bewering) uitgelegd te krijgen aan de hand van een mop dat ik de neiging niet kan onderdrukken hem hier neer te zetten..

Het is het begin van de herfst, de indianen in het reservaat vragen aan hun nieuwe opperhoofd of het een strenge winter zal worden. Het opperhoofd is echter opgegroeid in de wereld van vandaag en heeft weinig kaas gegeten van de oude indianengeheimen en -rituelen. Hij heeft dan ook geen flauw idee of de komende winter streng of zacht zal zijn. Om aan de veilige kant te blijven raadt hij zijn stam echter aan alvast flink wat hout in te slaan en zich voor te bereiden op een beetje strenge winter. Enkele dagen later komt het opperhoofd op het lumineuze idee om het knmi te bellen met de vraag of men daar een strenge winter verwacht. De dienstdoende meteoroloog andwoordt dat er inderdaad gerekend wordt op een strenge winter. Met dit bericht in het achterhoofd adviseert het opperhoofd zijn stam nog meer hout te verzamelen.
Enkele weken later belt hij opnieuw met het knmi en op zijn vraag of er nog steeds een strenge winter voorspeld wordt krijgt hij het antwoord dat het wel eens een bijzonder strenge winter kan worden. Het opperhoofd dringt er bij zijn mensen op aan om al het hout mee te nemen wat ze nog kunnen vinden. Na een paar weken belt het opperhoofd voor de zekerheid nog maar eens om de voorspellingen te horen. Hij krijgt te horen dat er een van de strengste winters uit de geschiedenis voorzien wordt.
"Echt?" reageert het opperhoofd. "Hoe weet u dat zo zeker?"
"Nou" zegt de persoon van het knmi. "De indianen zijn als een gek hout aan het verzamelen!"